Promocija zbirke pjesama ,,Rezime’’ autorke Marije Krivokapić, u ediciji ,,Poesis” i izdavaštvu JU Narodna biblioteka ,,Njegoš” održana je sinoć u Gradskoj kući u okviru aprilskog repertoara Nikšićke kulturne scene 2022. O njenom stvaralaštvu govorili su pjesnikinja i književna prevoditeljka Tanja Bakić i albanski slikar i vajar Leonardo Voci.

Pri prvom susretu sa poezijom autorke Krivokapić, pjesnikinja i književna prevoditeljka Tanja Bakić naglašava da je ,, svaka pjesma u rukopisu svojevrstan performans” počev od samog sadržaja. Prednost u zbirci daje najprije jeziku, a potvrdu za ovakav zaključak iznosi u činjenici da se jezikom dočarava osjećaj punoće. Bakićeva svjedoči o pjesnikinjinoj jezičkoj autentičnosti gdje je dominantna senzitivnost prema detaljima, te atributi u smislu vokabulara i gdje se stiče saznanje o pjesnikinjinom poznavanju različitih kultura. Kompleksnu tematsku problematiku potkrepljuje počev od koncepta roditeljstva, odnosa prema domovini, aktuelnoj zbilji, izdiferenciranom odnosu prema prostoru i stvarima u prostoru, uz specifičan odnos prema apsurdu. Posebnu pažnju u zbirci privlače ilustracije albanskog slikara i vajara Leonarda Vocija koji je prvi put posjetio Nikšić ovim povodom. U odgovoru na pitanje o sponi autorkine poetike i ilustracija z ciklusa ,,Picture extravagante” Voci naglašava da je riječ o vezivnom tkivu sa dominatnom igrom u kojoj preovladavaju dvije boje – crna i bijela. Odgovorivši na isto pitanje, autorka Marija Krivokapić dodaje da je ,,Naišla na cijelu seriju crno-bijelih slika u kojima je prepoznala sebe. Skroz sam se ogledala u ovim slikama, u tom prelamanju prostora između crnog i bijelog. To su bile slike moje duše”. Iako slike mahom djeluju grubo i agresivno, ,,u ponovnom prelamanju prostora primarno se javlja bjelina kao nada” naglašava autorka. O poeziji Marije Krivokapić, putem videosnimka govorili su i njeni prijatelji- pjesnici: Boris Jovanović Kastel, koji je ujedno i recenzent zbirke ,,Rezime“, Allison Hedge Coke, počasni profesor poezije i kreativnog pisanja na Univerzitetu u Riversajdu, Valerio Orlić, predsjednik Hrvatskog književnog društva, Dubravka Đurić, pjesnikinja i redovna profesorica književnosti na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, Amela Lukač Zoranić, redovna profesorica književnosti na Internacionalom Univerzitetu u Novom Pazaru, Lucilla Trapazzo, italijanska pjesnikinja, glumica, prevoditeljka, Josip Pranić, pjesnik i muzičar sa Korčule. Stihove je pored autorke ( Rezime, Odavno se nijesmo čule, Ti si Žak, Nostalgija), čitala i moderatorka Rada Draganić , koja je brojnu publiku upoznala sa biografijom poetese: Marija Krivokapić je profesor engleske književnosti na Univerzitetu Crne Gore. U svojim publikacijama istražuje modernu angloameričku, savremenu književnost starosjedilaca Sjeverne Amerike, kao i putopisnu književnost. Autor je mnogih kraćih publikacija, kao i prevoda. Od 2009. do 2018. godine bila je glavni urednik časopisa za nauku o jeziku i književnosti ,,Folia linguistica et litteraria’’. Prvi put kao pjesnikinja Marija se javlja u zbirci ,,Personalni karusel-šizofrena zbirka’’, sa K. Sarić, T. Stojanović i S. Đurbuzović, u izdanju
Narodne biblioteke, Budva, 2017. Njenu prvu samostalnu zbirku pod naslovom ,,Prolasci’’ objavio je Otvoreni kulturni forum, Cetinje, 2019. Njeni pojedinačni pjesnički radovi objavljivani su u regionu i svijetu, kao i u prevodima na engleskom, italijanskom, ruskom i makedonskom jeziku’’.