U okviru projekta “Mladi kao pokretači promjena u društvu” održana je aktivnost koju je finansijski podržala Opština Nikšić.

Omladinci Crvenog krsta Nikšić, zajedno sa mladima NVO Centra za afirmaciju RE populacije- CAREP i uz podršku Udružnja mladih sa hendikepom Nikšić, posjetili su Lukavicu i popeli na veliki Žurim kao neformalni vid obrazovanja, druženja i upoznavanja prirodnih ljepota Nikšića.