U okviru projekta Centri izvrsnosti “Tradicija” u VJ “Neven” djeca i vaspitači starije mješovite grupe su, u okviru mjesečne teme realizovali aktivnost pod nazivom “Porodično stablo”.

 

Kroz praktične aktivnosti su proširena dosadašnja i stečena nova znanja o životu i radu svojih predaka. Mališani su proširili svoja znanja o precima i svojim korijenima.