Filofakultet

Studijski program za italijanski jezik i književnost Filološkog fakulteta organizovao je 17. novembra okrugli sto na temu izazova nastave italijanskog jezika u crnogorskom obrazovnom sistemu. Učesnike su pozdravili prodekanka za međunarodne odnose doc. dr Spomenka Delibašić, ambasadorka Republike Italije u Crnoj Gori gđa Andreina Marsela i rukovoditeljka Studijskog programa za italijanski jezik i književnost doc. dr Deja Piletić.

Rad je započet osvrtom na početak uvođenja italijanskog jezika u crnogorski obrazovni sistem i istorijatom osnivanja Studijskog programa za italijanski jezik i književnost, o čemu je govorila prof. dr Vesna Kilibarda.

Doc. dr Deja Piletić predstavila je anketu o motivaciji, potrebama i izazovima učenja italijanskog jezika, sprovedenu kako sa đacima crnogorskih osnovnih i srednjih škola, tako i sa studentima Univerziteta Crne Gore. Doc. dr Olivera Popović predstavila je interaktivne načine učenja i prednosti primjene modernih tehnologija u cilju podsticanja aktivnijeg učešća đaka i studenata u nastavnom procesu. Svoje iskustvo učenja italijanskog jezika kako u Crnoj Gori, tako i na italijanskim univerzitetima u okviru programa mobilnosti podijelile su studentkinje master studija Zoraida Kaluđerović i Mirjana Bošković, dok je studentkinja specijalističkih studija Bojana Otašević ukazala na prepreke sa kojima se na Univerzitetu susreću slabovida i slijepa lica. O važnosti uloge nastavnika u motivisanju učenika govorila je profesorica osnovne škole „Olga Golović“ u Nikšiću Tamara Janjušević, dok je mr Sanja Bogojević, profesorica italijanskog jezika u podgoričkoj gimnaziji „Slobodan Škerović“, istakla prednosti organizovanja vannastavnih aktivnosti, ali i boravka u Italiji putem raznih stipendija. Njene riječi potvrdile su učenice Ana Pavićević i Ana Slavić, koje su pohađale prevodilačku radionicu. Predsjednica Udruženja nastavnika italijanskog jezika Crne Gore Katrina Vujačić predstavila je neke od aktivnosti sedmogodišnjeg rada Udruženja, sa kojim Studijski program za italijanski jezik i književnost razvija uspješnu saradnju od samog dana njegovog osnivanja. Doc. dr Deja Piletić i dr Gordana Luburić predstavile su udžbenik za učenje italijanskog kao drugog stranog jezika na Filološkom fakultetu i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, nastao kao rezultat rada na projektu Erasmus + ReFlame. Učesnicima se obratio i italijanski lektor mr Đampjero Bijađoli, nakon čega su i slušaoci dobili priliku da upute svoje sugestije i razmijene mišljenja kako sa profesorima Studijskog programa za italijanski jezik i književnost tako i sa Ambasadorkom Republike Italije.