Evropska agencija za ljekove (EMA) preporučila je da se odobri upotreba vakcine Fajzer protiv korona virusa i kod djece od pet do 11 godina.

Naime, vakcina Comirnaty, razvijena od strane proizvođača BioNTech i Fajzer je u Evropskoj uniji ranije već odobrena za upotrebu kod odraslih i djece od 12 godina i više.
Kod djece uzrasta od pet do 11 godina vakcina će se primjenjivati u nižoj dozi nego kod osoba uzrasta 12 godina i više (10 (ig’ u poređenju sa 30 |ig). Upotreba je ista kao kod starijih osoba, daje se u dvije doze, u ruku, u razmaku od tri sedmice.
“Glavno kliničko ispitivanje na djeci uzrasta od pet do 11 godina pokazalo je da je imunološki odgovor na vakcinu Comirnaty primijenjenu u nižoj dozi (10 |ig) u ovoj starosnoj grupi uporediv sa imunološkim odgovorom pri većoj dozi (30 p.g) primijenjenoj u starosnoj grupi od 16 do 25 godina (mjereno nivoom antitijela protiv SARS-CoV-2)”, piše u informaciji crnogorskog Instituta za ljekove i medicinska sredstva.
Glavna studija na djeci uzrasta od 5 do 11 godina pokazala je daje imuni odgovor Fajzer dat u nižoj dozi uporediv sa onim koji je primijećen sa višom dozom u uzrastu od 16 do 25 godina.
Takođe, tokom ispitivanja je uočeno da je od 1305 djece koja su primila vakcinu troje razvilo korona virus u poređenju sa 16 od 663 djece koja su primila placebo.
Na taj način Evropska agencija za ljekove je zaldj učila da je efikasnost ove vakcine 90,7 odsto u prevenciji simptomatskog Covida.
Kada je riječ o neželjenim efektima, kako navode, oni su slični onima kod osoba uzrasta 12 godina i više. Obuhvataju bol na mjestu primjene injekcije, umor, glavobolju, crvenilo i otok na mjestu primjene injekcije, bolove u mišićima i zglobovima, i drhtavicu.
Obično su blagi ili umjereni i popravljaju se u roku od nekoliko dana nakon vakcinacije.
Izvor:Rtcg