konferencija

Poreska uprava (PU) će od ponedjeljka intenzivirati kontrole poreskih obveznika koji se bave građevinskom industrijom, u okviru programa unapređenja poštovanja poreskih propisa u toj oblasti, piše MINA.

Iz PU je saopšteno da su tome prethodile sprovođene informativne i edukativne aktivnosti i obavljene analize rizika poreskih obveznika koji se bave građevinskom industrijom.
Nadzorom će, kako se navodi, biti obuhvaćena preduzeća i pojedinci koji učestvuju u svim djelatnostima te privredne grane, od izvođača i investitora, preko nadzornih organa, do osoba koje se bave prometom građevinskog materijala, a u toku juna planirana je kontrola 20 poreskih obveznika.
“Imajući u vidu da su tokom prošle godine u ovoj djelatnosti u kontrolama utvrđene dodatne poreske obaveze od preko 20 miliona EUR, u posebnom fokusu pažnje PU biće poslovanje poreskih obveznika sa aspekata kod kojih je prepoznat najveći stepen rizika kao što su registracije djelatnosti, posjedovanja potrebnih dozvola, angažmana radne snage, te prijave i isplate zarada radnicima, korišćenja prava na povraćaj PDV kredita i raspolaganja novčanim sredstvima”, navodi se u saopštenju.
U prvoj fazi implementacije programa, kako su objasnili iz PU, poreskim obveznicima prezentovane su važne informacije u vezi sa poreskim obavezama po osnovu obavljanja građevinske djelatnosti, a u cilju njihovog upoznavanja sa najvažnijim aspektima oporezivanja te djelatnosti na internet stranici PU objavljen je i informator sa instrukcijama za poštovanje poreskih propisa.
Takođe, kako su dodali, edukacija poreskih obveznika obavlja se i kroz saradnju sa asocijacijama privrednika, u prvom redu Privrednom komorom (PKCG).
“Program za obezbjeđenje poštovanja poreskih propisa obveznika koji posluju u građevinskoj industriji realizuje se u cilju povećanja stepena poreske discipline u toj oblasti”, rekli su iz PU.
Oni su kazali da očekuju da će njegova implementacija doprinijeti povećanju broja obveznika registrovanih u građevinskoj industriji, rast stepena dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa, te uspostavljanju kvalitetnijeg poslovnog ambijenta i sankcionisanju nelojalne konkurencije na tržištu u oblasti građevinarstva.

loading…