Mlijeko

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će od 01. 01. 2023. godine početi sa primjenom novog načina obračuna za kvalitet sirovog mlijeka koji otkupljuju privredni subjekti (mljekare, sirare).

Novi način obračuna odnosiće se na broj mikroorganizama i broj somatskih ćelija u ml mlijeka. Do sada se vršio metod laboratorijskog prebrojavanja u mililitru uzorka mlijeka. Od januara 2023. godine vršiće se obračun na osnovu geometrijske sredine, za mikroorganizme se računa prosjek u dva mjeseca (4 uzorka), a za somatske ćelije se računa prosjek u tri mjeseca (šest uzoraka).
Način obračunavanja je u cilju prilagođavanja EU standardima u ovoj oblasti, navodi se u saopštenju.