Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavilo je javni poziv za pomoć pekarskoj industriji, na koji se svi zainteresovani mogu prijaviti do 25. jula.

Ministarstvo je pozvalo zainteresovane privredne subjekte, registrovane za proizvodnju hljeba i distribuciju na veliko, da dostave zahtjeve za podršku kojim potvrđuju da su tokom perioda važenja Odluke o utvrđivanju maksimalne maloprodajne cijene pšeničnog bijelog hljeba, dnevno isporučivali trgovinama prosječno više od hiljadu komada vekni pšeničnog bijelog hljeba tip 500, gramaže od 500 do 600 grama i gramaže od 300 do 400 grama po cijeni ne višoj od 39,3 centa bez poreza na dodatu vrijednost (PDV) po komadu.
Zahtjev se podnosi na odgovarajućem obrascu koji je, zajedno sa javnim pozivom, objavljen na sajtu Ministarstva.
Pomoć privrednim subjektima može se dodijeliti ukoliko ispune uslove iz javnog poziva, odnosno ukoliko se nađu na Listi privrednih subjekata koji su ostvarili pomoć, a koju sačinjava Komisija nakon okončanja javnog poziva.
U zahtjevu se obavezno navode količine hljeba koje su privredni subjekti isporučivali trgovinama, a količina se izražava u komadima kao mjernoj jedinici, a prilaže se i dokumentacija, odnosno fiskalizovane fakture.
Podrška će se obračunavati na način da će se utvrđeni iznos sredstva podijeliti sa ukupnom količinom isporučenih vekni hljeba tokom perioda važenja Odluke svih podnosioca zahtjeva koji su ostvarili pravo po ovom osnovu, pa tako dobijeni iznos množiće se sa brojem vekni iz zahtjeva svakog pojedinačnog privrednog subjekta koji je ostvario pravo.
Zahtjev na propisanom obrascu sa pratećom dokumentacijom dostavlja se isključivo u zatvorenoj koverti na adresu Ministarstva.
Izvor: Mina biznis