Specijalna Olimpijada Crne Gore je nastavila saradnju sa Unicefom i Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sportai u 2020/2021, u cilju pružanja podrške mladima sa intelektualnim smetnjama i teškoćama u razvoju, kroz inkluzivni program „Unified Schools“.
„Ovog puta omogućili smo članovima inkluzivnih fudbalskih timova iz 4 škole, uključene u program od prošle školske godine, da održavaju fizičku kondiciju tokom pandemije Covid-19 trenirajući u svojim domovima, dok se ne steknu uslovi da se nastavi sa treninzima u školama“, izjavila je Nina Bracanović Milović, koordinatorka programa u Specijalnoj Olimpijadi Crne Gore.
„U tu svrhu razvili smo i objavili mobilnu aplikaciju INKLUZIVNI SPORT, koja prvenstveno nudi prilagođene video treninge za vježbanje kod kuće, sa detaljnim planom treninga za početni i napredni nivo. Treninzi su dio FIT 5 programa Special Olympics International koji se primjenjuje širom svijeta, a poboljšavaju snagu, izdržljivost, fleksibilnost i balans. Aplikacija je prezentovana učenicima po školama i podijeljeni su im paketi sa sportskim rekvizitima koji su im potrebni za sprovođenje ovih treninga u kućama“, dodaje ona.
Aplikacija nudi i korisne savjete za fizičko i mentalno zdravlje, savjete za roditelje, kao i edukativni materijal za trenere koji sprovode inkluzivni sport u školama.
„Osim SSŠ „Spasoje Raspopović“ i SSŠ „Sergije Stanić“ iz Podgorice, kao i Srednje stručne škole- Nikšić i Ekonomsko-ugostiteljske škole iz Nikšića koje su dio programa, planirano je da se, već od narednog polugodišta uključi još 6 izabranih škola u kojima će se formirati 6 novih inkluzivnih fudbalskih timova za učenike.
Cilj nam je da se napravi nacionalna liga u inkluzivnom školskom fudbalu od 10 timova, koji će tokom proljeća 2021. godine, trenirati i takmičiti se među sobom za titulu najboljeg u svojim divizijama, ukoliko epidemiološka situacija to bude dozvolila“, saopšteno nam je iz Specijalne Olimpijade Crne Gore.