Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i Crnogorska sportska akademija objavili su biobibliografiju prof. dr Duška Bjelice, redovnog profesora i predsjednika Upravnog odbora te visokoškolske ustanove, prenosi RTCG.

Autori biobibliografije Petar Krivokapić i Nada Drašković su na oko 500 strana, kroz tri cjeline, donijeli pregled naučnoistraživačkog i stručnog rada profesora Bjelice, kao i literaturu i elektronske izvore koji govore o njemu.

Biobibliograska građa u knjizi obrađena je po savremenim međunarodnim standardima, a autori su imali uvid u svaki originalni tekst.

Biobibliografija prof. dr Duška Bjelice, počev od 1980. godine zaključno sa prošlom godinom, sadrži 3.208 bibliografskih jedinica, što za personalnu biografiju predstavlja impresivan broj.

Bjelica je kao zaljubljenik u sport, aktivni sportista i učenik Srednje fiskulturne škole u Podgorici, sa 17 godina, postao saradnik najtiražnijeg jugoslovenskog dnevnog sportskog lista „Sport“ iz Beograda.

Od tada, u prethodnih 36 godina rada, objavio je 59 autorskih i koautorskih publikacija i veliki broj naučnih i stručnih priloga u zbornicima radova i periodici, koji su objavljivani u Crnoj Gori, regionu i šire.