Učenički parlament Prve srednje stručne škole uz podršku koordinatorke Stanke Marojević i psihološkinje škole Snežane Jovićević obilježili su Dan osoba sa autizmom.

 

Uz podršku uprave škole, profesora, asistentkinja u nastavi, a u saradnji sa Dnevnim centrom za djecu sa smetnjama u razvoju na lijep ukazali su na važnost poštovanja različitosti, kao i na značaj poštovanja osoba sa autizmom.