vlada, policija, auta

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju novca i nabavci polovnih službenih vozila putem finasijskog lizinga sa obavezom povraćaja predmeta lizinga dovaocu na period od godinu, za potrebe Uprave policije.

Iz Vlade su kazali da je za tu namjenu obezbijeđeno 715 hiljada eura.

Na sjednici Vlade usvojena je Informacija o stvaranju uslova za potrebe sprovođenja popisa stanovništva.

Navodi se da u okviru priprema predstojećeg popisa stanovništva, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija koordinira sa nadležnim institucijama sprovođenje aktivnosti na unosu podataka u Registar kućnih brojeva, ulica i trgova – Adresnom registru po opštinama.

Iz Vlade su kazali da je analizom dostavljenih podataka, konstatovano da nijesu ispunjeni uslovi da se u svim jedinicama lokalne samouprave sprovede postupak unosa podataka tom registru.

U Informaciji se ističe da su sve jedinice lokalne samauprave ispunile jedino obavezu da donesu odluke o privremenom nazivu naselja, ulica i trgova na svojoj teritoriji.

“Dok je zakonske obaveze koje se odnose na određivanje brojeva za označavanje stambenih i poslovnih zgrada i postavljanja tabli sa nazivima naselja, ulica i trgova i brojeva stambenih i poslovnih zgrada u potpunosti realizovale devet lokalnih samouprava”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su dodali da je kod 16 lokalnih samouprava status realizacije tih obaveza djelimičan.

Na sjednici su donijeti zaključci neophodni za inteziviranje aktivnosti na realizaciji preostalih obaveza, budući da je zakonski rok za realizaciju svih navedenih obaveza bio 30. jun prošle godine.

Vlada je usvojila četrnaesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period jul – decembar prošle godine.

Na sjednici je usvojen dvadeset osmi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period oktobar – decembar prošle godine.

Izvještaji će, kako se navodi, biti dostavljeni Skupštini Crne Gore na razmatranje.

Na sjednici je donijet Nacionalni plan zaštite i spašavanja od hemijskih i bioloških rizika.

Iz Vlade su pojasnili da plan obuhvata skup mjera i radnji koje se preduzimaju u cilju otkrivanja, sprečavanja nastajanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća, kao i drugih većih nesreća koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu.

“Sve navedene aktivnosti sprovode se u skladu sa nacionalnim, opštinskim i preduzetnim planovima zaštite i spašavanja za različite vrste rizika koji ugrožavaju ljude, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je ocijenjeno da Nacionalni plan zaštite i spašavanja od hemijskih i bioloških rizika na kvalitetan i sveobuhvatan način determiniše pitanje procjene hemijskih i bioloških rizika.

Iz Vlada su kazali da je utvrđen Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske o uzajamnom priznavanju potvrda o imunizaciji.

Vlada je ocijenila da će se zaključivanjem Ugovora o uzajamnom priznavanju potvrda o imunizaciji olakšati kretanje građana između dviju država, što će biti od velike ekonomske koristi tokom predstojeće turističke sezone.

“Takođe, značajan broj crnogorskih studenata i građana živi i radi u Mađarskoj, tako da će ovakva mjera značajno uticati na poboljšanje kvaliteta njihovog života i rada”, navodi se u saopštenju.