trebjesa

Pošumljavanje Trebjese obaviće se u subotu, 24 aprila u 10h. Akciju organizuje NVO Putevima predaka. Okupljanje je kod velike krivine na skretanje za Crveni dol.

Svi koji dođu na akciju u obavezi su da ponesu maske.
Sadnice, rukavice, alat kao i osvježenje je obezbjeđeno.