NVO Preporod, u saradnji sa Fondacijom “Ćano Koprivica”, otvorila je konkurs za nagradu Anti dop 2015 koja će biti uručena pojedincima, medijima, državnim institucijama, udruženjima i nevladinim organizacijama koji su dali aktivan doprinos borbi protiv upotrebe psihoaktivnih supstanci.

Konkurs se realizuje povodom devetog rođendana Preporoda, a glavni cilj je uspostavljanje standarda kojima treba težiti  borbi protiv “kuge 21. vijeka”, kao i smanjenje diskriminacije, promocija solidarnosti, i preuzimanje odgovornosti.

“Cilj konkursa je da prepozna, prizna i javno istakne pojedince, medije, institucije, udruženja i nevladine organizacije koji svojim radom i djelima daju primjer drugima i postavljaju standarde kojima bi trebalo težiti kada je u pitanju borba protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Istovremeno, cilj nagrade je smanjenje stigme i diskriminacije, kao i promovisanje solidarnosti, prihvatanje različitosti i preuzimanje odgovornosti. Ne manje bitan cilj nagrade je da ukaže na značaj ove borbe imajući u vidu da je narkomanija problem svih nas i nerijetko se naziva „kugom 21. vijeka“” kazali su iz NVO Preporod, a prenose crnogorski mediji.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije – Nagrada za građanski doprinos i Nagrada za medijski doprinos, a rok za prijavljivanje je 26. novembar 2015. godine.

Za nagradu u kategoriji građanski doprinos mogu se prijaviti svi pojedinci, privredna društva, državne institucije i nevladine organizacije koji posluju na teritoriji Crne Gore i okruženja, a koji su svojim radom pokazali razumijevanje za problematiku bolesti zavisnosti te u skladu sa njim učinili da se smanji stepen zavisnosti ili njene štetne posljedice.

Za nagradu u kategoriji medijski doprinos  mogu se prijaviti svi novinari i medijske kuće koji posluju na teritoriji Crne Gore, a koji su pokazali razumijevanje za problematiku zavisnosti i u skladu sa dometom profesije, uticali na podizanje svijesti o štetnim posljedicama zloupotrebe droge, te o diskriminišućem položaju i stigmatizaciji zavisnika o drogama i njihovih porodica.

Obezbijeđen je startni nagradni fond u iznosu od 1000 eura, a detaljnije informacije mogu se dobiti na sajtu www.preporod.me .

NVO Preporod, u saradni sa PROI Asocijacijom iz Sarajeva, u okviru projekta ’’Anti-Dop Ambasadori bez granica’’, organizuje ljetnje edukativno – zabavne kampove za učenike koji završavaju prva dva razredna srednje škole, a koji imaju za cilj formiranje mreže vršnjačkih edukatora.

Glavne aktivnosti projekta predstavljaju dva sedmodnevna omladinska kampa, prvi će biti održan od 26. jula do 1. avgusta na Vučju kraj Nikšića, dok će domaćin drugog kampa biti Neum, jedini primorski grad u BiH.

U aktivnostima će učestvovati osamdesetoro djece, a iz Crne Gore pravo učešća ima njih četrdeset koji dolaze iz devet opština iz preko-granične regije (Nikšić, Žabljak, Šavnik, Plužine, Pljevlja, Kolašin, Mojkovac, Berane i Bijelo Polje).

Z.N.