NVO Nikšići organizovala je drugi po redu okrugli sto 29.09. u okviru projekta “Ekonomsko osnaživanje žena sa seoskog područja kroz izradu suvenira – novog turističkog proizvoda”, koji je podržan od Opštine Nikšić za sufinansiranje projekata NVO Sektora za 2021. godinu.

“Za oba okrugla stola interesovanje je bilo veliko, posebno žena koje se bave ovom radinošću, gdje su svojim sugestijama i diskusijama dale ogroman doprinos da se ovaj dugogodišnji problem definiše, dopre do donosioca odluka u našem gradu i pronadje rešenje na ukazani problem. Brojnost žena koje se aktivno bave izradom suvenira potvrdjuje i 20 njih koje su uzele učešća u ovom projektu. Žene čija angažovanost i raznolikost radova zavredjuje ozbiljnu pažnju, što su i dokazale kroz radionice i debate na ovu temu. Prvo i osnovno je dogovoreno da 5. oktobra u za to odredjenom prostoru njih 20 izlože dio svojih radova, gdje će im biti uručeni sertifikati o učešću na ovom projektu. TV nastup na lokalnoj televiziji gdje će govoriti o projektu i daljim planovima. Glavni cilj je da u razgovoru sa predsjednikom Opštine pronadju rešenje za otvaranje javne suvenirnice u našem gradu kao novog turističkog sadržaja, cijeneći to kao potrebu svih njih koje se bave sa tim. Tužno je to da ovakav Nikšić sa svojom tradicijom i kulturom i sa ovolikim interesovanjem nema javnu suvenirnicu, bio je zaključak debate”, kazali su iz NVO Nikšići

U razgovoru sa donosiocima odluka kandidovaće i temu pokretanja godišnjeg bazara suvenira u našem gradu, vodjeni iskustvom nekih gradova širom Evrope.

“Na primjer bazar od katoličkog do pravoslavnog Božića pod sloganom “Rukatnice našeg grada””, poruka je direktora NVO Nikšići i učesnika skupa.

NVO NikšićiNVO Nikšići