Na tribini, održanoj 29. jula, koju organizuje NVO Nikšići u sklopu projekta “Ekonomsko osnaživanje žena sa seoskog područja kroz izradu suvenira – novog turističkog proizvoda” podržanog od Opštine Nikšić, pored direktora Dragoljuba Čvorovića i koordinatorke Jelene Peković, učestvovalo je 17 žena koje se ozbiljno bave proizvodnjom suvenira.

Uz konstruktivan razgovor svaki proizvođač suvenira uzeo je učešća u diskusiji i konstatovali su da je ideja ovog udruženja opravdana. Zajednički su ukazali na probleme, kao što su potrebna saradnja sa Opštinom, pronalaženje odgovarajućeg prostora za otvaranje javne suvenirnice, da se plasiraju radovi na teritotiji Crne Gore i regiona, da se suzbije sivo tržište i preprodaja, da se nađe modalitet saradnje i registracija, da se pospješi domaća radinost, da se zaposle 3 do 4 osobe sa Biroa rada. Posebno su zahtijevale da se kod opštinskih organa pokrene inicijativa za podršku i organizaciju “Septembarski dani suvenira” na trgu, gdje bi ove vrijedne žene izložile svoje rukotvorine pod sloganom “Rukatnice našeg grada”.