NVO Medija tim je u sklopu realizacije projekta “Jačanje svijesti građana Nikšića o pitanjima saobraćaja, zaštite životne sredine i podizanje nivoa ekološke svijesti u oblasti očuvanja i unapređenja biodiverziteta” održao ekološke radionice sa učenicima osnovne škole “Dušan Đukanović” na Lukovu.

Radionice je vodio stručni edukator-specijalista za zaštitu životne sredine Boro Vuković. Radionice su imale za cilj podizanje ekološke svijesti mladih ovog područja na teme zaštite životne sredine i očuvanja biodiverziteta. Učenici su imali priliku da kroz edukativne i zanimljive radionice uče o ekologiji, važnosti očuvanja značajnih prirodnih resursa, te da razviju pozitivan stav i odnos prema otpadu kao vrijednom resursu. Radionice su imale svoj edukativni i praktični dio rada na temu zaštite prirode .

Učenicima je prikazana bogata prezentacija o raznim biljnim vrstama širom svijeta, kao i o autoktonim biljkama koje rastu na našem podneblju i nalaze se na lokalitetu Lukova. U praktičnom dijelu rada učenici osnovne škole “Dušan Đukanović” su izradili sopstveni kreativni ,,Eko pano” sa slikama biljaka koje rastu na prostoru Lukova i eko parolama o zaštiti životne sredine. Eko pano će biti predstavljen nastavnicima i roditeljima i nalaziće se u holu škole.

“U nastavku realizacije projekta realizovaćemo akcije čišćenja i pošumjavanja lokaliteta majdan ,a od učenika smo dobili obećanje da će se rado odazvati akciji čišćenja i pošumljavanja i zajedno sa svojim roditeljima posaditi svoje drvo kako bi majdan bio čist i zelen”, kazali su iz Medija tima.