Nevladina organizacij „E Viva Piva“ na teritoriji opštine Plužine nastaviće realizaciju projekta „Integrisana usluga kućne njege starih lica“, saopšteno je za ,,Dan“.

Koordinator projekta Dobrilo Pavić kaže da je lokalna uprava pokazala veliko razumijevanje za rješavanje problema starih osoba na svojoj teritoriji, pa je ovogodišnjim budžetom izdvojila sredstva za rad mobilnog tima koji funkcioniše u okviru projekta.
,,Projekat je planiran da traje cijele godine, a njegova vrijednost je osam hiljada eura. Cjelokupan iznos dala je Opština i tim sredstvima finansiraće se rad mobilnog tima koji pruža usluge za oko 60 osoba na seoskom području Plužina“, navodi Pavić.
On je naglasio da NVO koju predstavlja ima i dvije gerontodomaćice koje obilaze tridesetak starih osoba. Taj projekat se završava u aprilu, ali Pavić kaže da će nastojati da ga produže do kraja godine.
„Integrisana usluga kućne njege starih lica“, pojasnio je Pavić, dio je šireg projekta čiji je naziv „ Nastavak reformne sistema socijalne i dječije zaštite“ koji sprovodi Kancelarija UNDP u Crnoj Gori u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, UNICEF-om i Delegacijom Evropske unije koja je i do sada u više navrata finansirala te aktivnosti.