Komunalni doprinos koji će svi građani i investitori uskoro plaćati mjesečno novi je državni namet, prenosi Analitika.

Opštine će koristiti ovaj instrument za realizaciju kapitalnih radova i da ujedno povrati ukupne ili dio troškova kroz njenu naplatu. Visina komunalnog doprinosa još nije poznata, ali je data metodologija kojom se utvrđuje novčani iznos doprinosa.

„Studijom se predlaže uvođenje plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju i održavanje puteva i ulica u naselju, atmosferske kanalizacije, javne rasvjete, nadvožnjaka, podvožnjaka i mostova, pješačkih prolaza, trgova, javnih zelenih površina i javnih gradskih komunalnih objekata“, navodi se u Izvještaju o o stanju uređenja prostora u 2016. godini. Kako se navodi u dokumentu, lokalna naknada za postojeću infrastrukturu se odnosi na već izgrađena područja.

Neki od primjera tih projekata su ugradnja ili zamjena insfrastrukture za otpadne vode i vodosnabdijevanja, Izgradnja parkova, sadržaja u zajednici ili rekreativnih centara, izgradnja trotoara, ivičnjaka i ugradnja ulične rasvjete.

“Komunalni doprinos će se naplaćivati samo za održavanje postojeće izgrađene infrastrukture. Može naplaćivati po površini izgrađene infrastrukture ili u zavisnosti od troškova/m2”, piše u dokumentu.

Kod obračuna komunalnog doprinosa jedinice lokalne samouprave mogu predvidjeti olakšice za određene kategorije stanovništva: penzioneri, korisnici materijalnog obezbjeđenja.

„ Vlasnici poslovnih prostora ne plaćaju ovu vrstu jer se smatra da benefite od ovih sadržaja ostvaruju isključivo stanovnici. Sva preostala sredstva na kraju projekta moraju se uplatiti u rezervni fond za buduće lokalne infrastrukturne projekte“, zaključuje ser u Izvještaju o stanju uređenja prostora u 2016.godini.