Opštinski odbor Građanskog pokreta URA smatra da je na brzinu sazvana konferencija za štampu, povodom izvođena radova na bazenu Sportskog centra u Nikšiću, dovoljan dokaz da je ova i ovakva vlast izgubila kontakt sa stvarnošću i još jednom potvrdila da imamo pravo na sumnju da “ima nešto trulo u Opštini Nikšić”.

Saopštenje prenosimo u cjelosti
Ovakve konferencije se obično sazivaju na početku radova ili nakon njihovog završetka, a ne nikako na najavu preispitivanja zakonitosti u procesu gradnje. Mislimo da je ovo prvi put u istoriji crnogorskog parlamentarizma da se obraćanje jedne partije Tužilaštvu sa zahtjevom da ispita regularnost sprovođenja postupka prilikom poslova koje izvodi neka firma ili ustanova, tretira kao krivično djelo, što nas navodi na sumnju da smo dirnuli u “osinjak”.

Očigledno je da se odgovorni iz Opštine Nikšić ponašaju po principu “napad je najbolja odbrana”, pa su metodom klasičnog zastrašivanja i ućutkivanja kritičke misli, zaprijetili krivičnom prijavom na izrečenu sumnju u njihovo poslovanje. Navikli su da “rade “, a osiromašeno i do prosjačkog štapa dovedeno stanovništvo da ćuti i sliježe ramenima.

Pitamo nadležne iz DPS koji vode Opštinu Nikšić: gdje ste bili i što nijeste sazvali konferenciju za štampu kada je otvorena afera “Grahovo”, gdje je glavni osumnjičeni vaš ugledni DPS član i odbornik u skupštini Opštine Nikšić i što je mnogo tragičnije, načelnik jednog od najvažnijih sektora za razvoj nekog grada, napravio štetu od nekoliko miliona eura. Što nijeste sazvali konferenciju za štampu kada su stotine mještana Gornjeg Polja i Vidrovana ovih dana dobili naloge od suda da moraju da plate za strah koji su pretrpjeli prilikom eksplozije u skladištu ekploziva, a nikad nam ne objasniste kako je to Opština Nikšić platila milione eura za nastalu štetu iako je istu prouzrokovala privatna firma.

Nije vam se čuo glas ni kada je bez posla ostalo dvanaest radnika Željezare zato što fizički nijesu mogli izdržati tempo rada koji im je nametnut od “strateškog partnera”. Građanski pokret URA podnosio je i tada prijave i o svom trošku angažovao advokate kako bi se radnici zaštitili. Prećutali ste i kada se prekinula proizvodnja u “Metalcu” i svi radnici završili na birou rada, i kada je stotinu radnika Opštine Nikšić krajem 2015.god. dobilo otkaze. Sada ste im bez ikakvog konkursa dali rješenja na određeno vrijeme i to sve po “vašem ” zakonu.

Ne sazivate konferenciju za štampu, niti obavještavate građane o tome da u Nikšiću planirate gradnju spalionice otpada. Godinama ste bez riječi o tome zašto je Nikšić od najjačeg industrijskog grada u regionu postao grad bez ijednog industrijskog radnika i grad iz kojega se stanovništvo iseljava.

Građanski pokret URA i pored otvorene prijetnje krivičnim prijavama, neće odustati od namjere da građanima Nikšića ukazuje na nezakonite i pogrešne odluke vlasti, niti od namjere da pozove Tužilaštvo da ispita da li su se prilikom izgradnje bazena Sportskog centra poštovale zakonske procedure. Takođe, u narednom periodu predočićemo Tužilaštvu i dokumenta o drugim predmetima koja će ukazati na to da aktuelna vlast ne radi u interesu svoga stanovništva.