Nove nagrade za Gordanu Sarić

Pjesnikinja Gordana Sarić nastavlja da niže međunarodne uspjehe.

Iz Bitolja dobila je dvije nagrade, proglašena je za pjesnika godine 2020. i dobila je platinastu plaketu.
Takođe je stiglo i međunarodno priznanje za poseban doprinos za poeziju i prozu od Fondacije Takec na čelu sa predsjednicom, piscem, počasnim doktorom nauka i profesorom na Evropskom institutu za ljudska prava u Beogradu Gordanom Takec.
Povodom promovisanja svjetskih pisaca i organizatora festivala, Gordani Sarić je stiglo priznanje od Alijanse “Maroko Meksiko” koje glasi:
“Sertifikat za postignuće Gordani Sarić”.
“Internacionalni forum za kreativnost i humanost je počastvovan i zahvaljuje Vam se za trud na kulturnom i humanitarnom polju i širenju kulture i mira”, kaže se ovom priznanju upućenoj našoj pjesnikinji.