korona virus

Mjere zaštite od korona virusa predstavljenje su danas na konferenciji Instituta za javnno zdravlje, Ministarstva zdravlja i Kliničkog centra Crne Gore.

Ove mjere će važiti od 10 do 16 aprila.
Obavezno pravilno nošenje maske i držanje fizičke distance na otvorenom i zatvorenom prostoru.
Obaveza medija je da obezbijede nošenje zaštitne maske na licu koja pokriva nos i usta zaposlenih i lica koja učestvuju u emitovanju programa, uključujući i lica koja gostuju u medijskim emisijama
Pravilno nošenje zaštitne maske podrazumijeva nošenje maske tako da pokriva nos i usta.
Fizička distanca podrazumijeva održavanje razmaka od najmanje dva metra među licima koja nisu članovi istog domaćinstva.
Zabranjen je izlazak iz objekta stanovanja od 22:00-05:00 časova narednog dana.
Dozvoljen je izlazak iz objekta stanovanja u terminu od 22:00-05:00 časova narednog dana za svo vrijeme trajanja naredbe sledećim licima:
Lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (vatrogasne službe, komunalne službe, veterinarska djelatnost i sl.), uz potvrdu koju izdaje poslodavac i rješenje, odnosno ugovor o radu;
Zaposlenim u inspekcijskim organima, Upravi policije (u daljem tekstu: Policija), Vojsci Crne Gore (u daljem tekstu: Vojska) i službama bezbjednosti, zaposlene u zdravstvu i medijima, uz potvrdu koju izdaje poslodavac, kao i lica koja gostuju u medijskim emisijama, uz poziv medija u kojima gostuju;
Licima zaduženim za njeguju drugih lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti.
Ukoliko su lica u međusobnom srodstvu, potrebno je posjedovati potvrdu koju izdaje izabrani doktor za lice kome je potrebna njega i izvod iz odgovarajućeg matičnog registra građana. U koliko lica nijesu u međusobnom srodstvu potrebno je posjedovati Ugovor o njezi ili Ugovor o izdržavanju lica kojima je potreba njega. Na osnovu ovih dokumenata može se utvrditi međusobni pravni odnos.
Licima koja su zaposlena kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava;
Djeci sa poremećajima iz autističnog spektra i licima koja koriste invalidska kolica- Ova lica mogu biti van objekta stanovanja najviše 60 minuta uz pratnju jednog lica;
Lica koja imaju u svom domaćinstvu kućne ljubimce mogu ih izvoditi van objekta stanovanja najviše 60 minuta.
Obrazac potvrde, koju poslodavac izdaje zaposlenim licima za koje postoji potreba kretanja u nevedenom terminu zabrane, možete preuzeti sa ove internet adrese: http://www.mzd.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx…
Zabranjena su masovna/socijalna okupljanja
Zabranjena su javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije osim stručnih, naučnih, radnih i službenih aktivnosti, uz poštovanje propisanih mjera.
Izuzetak
Djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) dozvoljene, uz poštovanje Preporuka za bioskope i Preporuka za kulturne manifestacije koje je izradio Institut za javno zdravlje Crne Gore i koje su dostupne na internet adresi: https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19
Zabranjeno okupljanje u objektima stanovanja
Zabranjeno je okupljanje u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva. Izuzetak se odnosi na lica zadužena za njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti. U koliko su lica u međusobnom srodstvu potrebno je posjedovati potvrdu koju izdaje izabrani doktor za lice kome je potrena njega i izvod iz odgovarajućeg matičnog registra građana. U koliko lica nijesu u međusobnom srodstvu potrebno je posjedovati Ugovor o njezi ili Ugovor o izdržavanju lica. Na osnovu ovih dokumenata može se utvrditi međusobno srostvo ili pravni odnos.
Ova mjera se ne odnosi ni na lica koja djeluju u slučaju hitnih radova u objektu stanovanja (struja, voda i sl.).
Zabranjene posjete
Zabranjene su posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite;
Zabranjene su posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda i članovima uže porodice uz poštovanje preporuka Instituta.
Zabranjeno okupljanje u grupi više od dva punoljetna lica na otvorenom prostoru
Zabranjeno je prisustvo i zadržavanje više od četiri punoljetna lica na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, šetališta, plaže i sl.)
Ova mjera se ne odnosi na lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke na osnovu potvrde koju izdaje poslodavac, uz uz rješenje, odnosno ugovor o radu i za članove istog domaćinstva.
Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji.
Sahrane prilagoditi aktuelnoj epidemiološkoj situaciji
Dozvoljeno je prisustvo najviše 10 osoba uz obavezno pridržavanje mjera pravilnog nošenja maske.
Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom prehrambenih proizvoda (marketi, supermarketi, hipermarketi) organizovati u terminu od 07:00 – 21:00;
Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri, štandovi/tezge i sl.), uključujući i zelene pijace, kao i državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, javne ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama, obavezna su da odrede jedno ili više lica koja će biti odgovorna za poštovanje mjera nošenja zaštitne maske i držanja fizičke distance građana, odnosno korisnika usluga prilikom ulaska u ove objekte.
Zabranjen rad dječijih igraonica
Mjera kojom se zabranjuje rad dječih igraonica, odnosi se na igraonice koje posluju samostalno ili u okviru tržnih centara.
Zabranjuje se ulazak i izlazak građanima sa teritorija Glavnog grada Podgorica i opština Nikšić, Pljevlja, Mojkovac, Berane, Šavnik, Danilovgrad, Kolašin i Andrijevica