tražiće jeftinije ljekove

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Dragoslav Šćekić kazao je za Dan da su utvrdili zloupotrebe u propisivanju privremenih spriječenosti za rad i da propusti u kontrolama bolovanja traju godinama unazad.

Šćekić ističe da su državu bolovanja lani koštala 5.400.000 eura, što je za 400.000 eura više u odnosu na 2019. godinu.
Najavljuje da će biti inicirane izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju kako bi formirali komisiju koja će nadgledati odluke prvostepenih organa koji donose odluke o bolovanjima.
“Prošle godine su troškovi za bolovanja iznosili 5.400.000 eura, odnosno 400.000 više u odnosu na prethodnu. Troškovi po osnovu bolovanja rastu i nerealni su što zahtijeva opsežnu kontrolu. Potrebno je i izmijeniti aktuelno zakonsko rješenje kako bi se formirala komisija koje ća kontrolisati rad prvostepenih ljekarskih komisija”, navodi Šćekić.
Treba, kaže, uvesti rigorozne kazne kako bi se spriječila zloupotreba bolovanja i od strane samih zaposlenih koji iniciraju privremenu spriječenost za rad.
“Ima mnogo zloupotreba ovog prava na privremeno odsustvo sa posla, posebno prilikom procjene od strane nadležnih ljekarskih komisija. Bolovanja se najčešće ne odnose na psihičke smetnje i teža zdravstvena stanja. Utvrdili smo i da su najčešća bolovanja po osnovu prekida trudnoće”, kaže Šćekić.
On kaže da očekuje da će Ministarstvo zdravlja pokrenuti izmjene propisa kako bi se spriječile dalje zloupotrebe bolovanja.
“Očekujem i da će Ministarstvo zdravlja formirati svoju komisiju koja će biti zadužena za ovu oblast”, navodi Šćekić.
Fond je za naknade za bolovanja u 2020. godini planirao 4.100.000 eura, dok je za 2019. godinu bilo predviđeno 4.800.000 eura, što je manje za 700.000 eura.
Izvor; Dan