Fudbalski savez Crne Gore

Uprava prihoda i carina Crne Gore potražuje oko pola miliona eura neplaćenog poreskog duga od Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG), na čijem je čelu proslavljeni fudbalski as Dejan Savićević. Prema podacima našeg portala, FSCG je zbog duga pokrenuo spor pred drugostepenim organom, gdje pokušavaju da dokažu da se ne radi o realnom iznosu. Upravo zbog spora, koji je aktivan, FSCG se ne može naći na crnoj listi poreskih dužnika u Crnoj Gori.

Dnevni list “Dan” prije nekoliko dana objavio je da je FSCG u prošloj godini poslovao sa minusom od 694 hiljade eura, iako su UEFA i FIFA iste godine toj organizaciji donirale oko 8,2 miliona eura.

Nepredati finansijski izvještaji

U okviru FSCG postoje tri udruženja klubova (Jug, Centar i Sjever), koja imaju svojstvo pravnog lica.
“Udruženja klubova FSCG obuhvataju teritorije određene od strane Izvršnog odbora FSCG i odgovorna su za organizovanje, administraciju i rukovođenje fudbalskim takmičenjima na svojoj teritoriji, shodno statutu Fudbalskog saveza Crne Gore. Sva udruženja moraju imati najmanje po deset registrovanih klubova koji su njegovi članovi, da bi zadržali status člana FSCG”, piše na sajtu organizacije kojom duži niz godina rukovodi Savićević.
Na tax portalu Uprave prihoda i carina Crne Gore ne mogu se pronaći finansijski izvještaji „Udruženja klubova FSCG–Centar–Podgorica“, na čijem je čelu funkcioner Demokratske partije socijalista Vladan Vučelić, dok je generalni sekretar Momo Saveljić. U elektronskoj evidenciji poreskog organa upisan je “Fudbalski savez Srednje regije Crne Gore” Podgorica, koji ima nekoliko predatih finansijskih izvještaja, od kojih je posljednji za 2018. godinu, sa potpisom ovlašćenog lica Moma Saveljića. U toj godini evidentirani su poslovni prihodi od 91.577 eura, dok su godinu ranije iznosili 62.365 eura. “Fudbalski savez Srednje regije Crne Gore” tokom 2018. i 2017. godine prijavljivao je Poreskoj upravi Crne Gore po dvoje zaposlenih.
Centar FSCG
Na tax portalu Uprave prihoda i carina Crne Gore upisan je i “Fudbalski savez Sjeverne regije Berane”, koji takođe ima nekoliko predatih finansijskih izvještaja od kojih je posljednji za 2018. godinu. Kao ovlašćeno lice te organizacije naveden je Vojislav Došljak, funkcioner DPS-a u Beranama. U toj godini evidentirani su poslovni prihodi od 38.373 eura, dok su godinu ranije iznosili 46.852 eura. Takođe, prijavljena su po dva zaposlena kao i u Srednjoj regiji.
Sjever FSCG
Novinari u evidenciji tax portala Uprave prihoda i carina Crne Gore nisu mogli da pronađu finansijske izvještaje “Fudbalskog saveza Južne regije” ili “Udruženje klubova FSCG – Jug”, na čijem je čelu predsjednik Mihailo Đurović, predsjednik Opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Budva (SDP), a generalni sekretar Milan Raičković.