Neradni dani, povodom predstojećih praznika biće 1. i 2., a za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti i 6., 7. i 8. januar, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS).

Precizirano je da se 1. i 2. januar zbog Nove godine praznuju na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl.list RCG”, br. 27/07 i 36/13),

“Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika (“Sl. list RCG, br. 56/93), vjernici pravoslavne vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskog praznika za Badnji dan i Božić i to 6., 7. i 8. januara”, kaže se u saopštenju.

Iz MRSS su ukazili da su državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.