Razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike će prevladavati uglavnom na krajnjem jugu države, a u drugim djelovima biće uglavnom povoljno. 

Na jugu bi najveće tegobe mogli imati reumatičari, a u ostalim krajevima i bolesnici od kardiovaskularnih i plućnih bolesti. U unutrašnjosti i na sjeveru biće potrebna zaštitita od hladnoće naročito hroničnim bolesnicima, starijoj populaciji i maloj djeci.