Mladi NK

Memorandum o saradnji potpisan je 24. septembra, u sklopu projekta ”Unapređenje učešća građana i lokalnih NVO u procesu kreiranja i implementaciji lokalnih javnih politika ruralnog dijela Opštine Nikšić” kojeg sprovodi NVO Morakovo u prostorijama Mjesne zajednice Župa, nakon čega bi trebalo da se poboljša saradnja organizacija u cilju rješavanja lokalnih problema u zajednicama, prenosi zupa.today.

Sastanku su osim predstavnika NVO Morakovo prisustvovali i predstavnici ”Župa u srcu” i organizacije ”Zagrad Montenegro”.

Projekat ima za cilj povećanje uticaja organizacija civilnog duštva koje se bave ruralnim razvojem i njihovo aktivnije uključivanje u kreiranje javnih politika i procese donošenja odluka u oblasti ruralnog razvoja.

Osnaživanjem lokalnih NVO i predstavnika građana u mjesnim zajednicama za odgovoran pristup identifikovanju i rješavanju problema u zajednici, projekat će doprinijeti kvalitetnijem rješavanju problema u ruralnom dijelu Opštine Nikšić i poboljšanju uslova života ljudi na selu. Ključne projektne aktivnosti su: formiranje koordinacionog tima, organizovanje sastanaka u Opštini Nikšić sa predstavnicima mjesnih zajednica Župa Nikšićka, Grahovo i Banjani, potpisivanje ugovora o zajedničkoj saradnji izmedju NVO, građana-predstavnika mjesnih zajednica i lokalne samoouprave, organizovanje 3 jednodnevne radionice za predstavnike civilnog sektora, savjeta mjesnih zajednica i predstavnika lokalne samouprave na temu: „Jačanje kapaciteta civilnog sektora ruralnog područja Opštine Nikšić za učešće u kreiranju i implementaciji lokalnih javnih politika u cilju razvoja sela” i medijska kampanja.

Projekat je počeo prije 4 mjeseca, vrijednost projekta je 5.823,00 eura, a finansira ga Evropska unija preko Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i programa ”Moja zajednica snažna zajednica”.