Mladi Nikšića

Ustavni sud objavio je obrazloženje povodom odluke o ukidanju naknada za majke sa troje ili više djece, a koja je donesena u aprilu, prenosi portal Analitika.

U tom dokumentu je, kako je pojasnio nezvanični sagovornik Pobjede iz ove institucije, pojašnjeno da se za ubuduće ukida pravo na ova primanja, dok se to ne odnosi i na korisnice koje su do sada primale naknade, a kojih je oko 22 hiljade. Kako je pojasnio izvor, prema odluci Ustavnog suda ova primanja se majkama ne mogu ukinuti, ali ni smanjiti u mjeri u kojoj bi naknada izgubila smisao.
Vlada je, prema riječima sagovornika Pobjede, dužna da u roku od tri mjeseca predloži Skupštini Crne Gore novi zakon kojim će regulisati pravni status ovih žena.

„Vlada mora voditi računa o reciprocitetu“, kazao je sagovornik.
U obrazloženju odluke Ustavnog suda napisano je da je Vlada dužna da uvaži legitimna očekivanja svih kategorija korisnica prava na naknadu i da im ,,jednom priznato pravo na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece neće biti ukinuto na način koji bi ih stavio u nepovoljniju pravnu i faktičku situaciju od one u kojoj su bile kad su zbog prihvatanja doživotne naknade prekinule svoj dotadašnji radni odnos, ili su prekinule korišćenje prava na penziju, ili se odjavile iz evidencije Zavoda za zapošljavanje“.
Kad Ustavni sud, kako je pojašnjeno, utvrdi da zakon nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, odnosno da drugi propis nije saglasan sa Ustavom i zakonom, taj zakon i drugi propis prestaje da važi danom objavljivanja odluke Ustavnog suda.„Ustavni sud je ocijenio da nastaje nova pravna situacija koja nameće potrebu da se zakonska rješenja koja su ocijenjena neustavnim usklade s Ustavom, ali i da se reguliše pravni status žena – majki koje su iskoristile pravo iz neustavnih odredbi zakona, odnosno koje su zbog ostvarenja prava na doživotnu naknadu prekinule svoj dotadašnji radni odnos ili su prekinule korišćenje prava na penziju, ili su se odjavile iz evidencije Zavoda za zapošljavanje“, napisano je u odluci.