Ekološkom pokretu “Ozon” je više građana uputilo prijavu o aktivnostima u koritu rijeke Zete, na Vidrovanu, za koje se sumnja da se rade bez potrebnih saglasnosti.

Uz prijave pristigle putem servisa Ekoskop dobijena je i foto dokumentacija, koju smo poslali upravi za inspekcijske poslove, odsjeku za vode, na čijem je čelu V.D. glavni inspektor Miodrag Radulović.

“Pogrešna politika ignorisanja problema koja je, kada je upravljanje vodotocima u pitanju, već decenijama pristupna kod donosilaca odluka na svim nivoima, zapravo djeluje motivišuće i podsticajno za sve koji iz ličnih pobuda i bez potrebnih dozvola rade različite vrste nelegalnih aktivnosti kao što su pregrađivanje ili izmještanje korita, nelegalna eksploatacija riječnog materijala, krivolov, nelegalno odlaganje otpada i izlivanje otpadnih voda itd”, saopštio je Radulović
“Bez obzira da li se to radi zbog recimo zaštite lične imovine, koja može biti ugrožena izlivanjem vode i različitih 0tpada iz korite, ili sticanja privatnog profita, ako se radi o eksploataciji riječnog materijala, moramo biti svjesni da su najveći problem institucije sistema, koje neefikasnim radom, opstruišu važeće zakone, čime se obesmišljava svaka vrsta poretka i vladavina prava u Crnoj Gori, Ustavom deklarisanoj ekološkoj državi”, rekao je Radulović.

Ekološki pokret ,,Ozon“ je i za ovaj slučaj koji su nam prijavili odgovorni građani, koji na naše veliko zadovoljstvo sve više shvataju važnost očuvane životne sredine, podnio Inicijativu za inspekcijski nadzor Upravi za inspekcijske poslove, obezbijedio prateću foto dokumentaciju i očekujemo da inspektori utvrde činjenično stanje i preduzmu potrebne procedure.