Privredni sud donio je prvu odluku protiv Zatvorenog investicionog fonda Eurofond i društva koje njim upravlja Euroinvest da nesaglasnom akcionaru isplate naknade za otkup vlasničkog udjela, prenose Vijesti.

Prvostepenu presudu je u korist nesaglasnog akcionara iz Nikšića, prema nezvaničnim saznanjima, donijela sutkinja Privrednog suda Borjanka Zogović. Navedeni iznos bez kamata odgovara potraživanju po osnovu vlasničkog udjela od 10.000 akcija (dva uložena vaučera).

Nakon što presuda postane pravosnažna, akcionar će dobiti naknadu za otkup vlasničkog udjela od 1.221,97 eura i zateznu zakonsku kamatu od 184 eura.

Prvotuženi fond će iz sredstava drugotuženog DZU morati da isplati, po pravosnažnosti presude, i 600 eura na ime troškova postupka.

Rasprava u drugoj mnogo većoj parnici koju vode 70 nesaglasnih akcionara ZIF Eurofond protiv fonda i DZU Euroinvest, u Privrednom sudu, odložena je za 16. februar.

Vještaku finansijske struke sud je naložio da do tada utvrdi promjene na imovini (pokretnoj i nepokretnoj) i novčanim sredstvima koje je fond posjedovao na dan pokretanja parnice u odnosu na sadašnje stanje.

Nesaglasni akcionari kojima u zakonskom roku prije godinu nije isplaćen vlasnički ulog, a koji se sude sa fondom i DZU, tvrde da su “diskriminisani u odnosu na ostale nesaglasne akcionare”, njih 63 koji se ne sude, a kojima su iz Euroinvesta isplatili 537 hiljada eura od novca prinudno naplaćenog od Prve banke .

ZIF Eurofond naplatio je prije desetak dana po osnovu pravosnažne presude 1,8 miliona eura od Prve banke, koju kontroliše Aco Đukanović, brat bivšeg premijera Mila Đukanovića.

Najveći dio tog iznosa 830 hiljada eura (sa uračunatim kamatama), odmah je vraćen Prvoj banci kako bi se oslobodila hipotekovana imovina ulcinjske Solane „Bajo Sekulić“, zbog povučenih kredita.

Nesaglasnim akcionarima Eurofond je prošle godine po osnovu prve rate isplatio ukupno oko 850 hiljada eura.