Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore se polazi od stava da predavač na Univerzitetu mora biti aktivan u nauci, smatra prodekan za nauku ovog fakulteta Vesna Popović-Bugarin.

Nastavno i saradničko osoblje ovog fakulteta se, dodaje ona, tradicionalno kontinuirano bavi naučnoistraživačkim radom, bez obzira na veliku opterećenost i posvećenost nastavnom procesu.
„Kao predavač, morate biti aktivni u nauci da biste pratili dinamične promjene na polju elektrotehnike, na godišnjem nivou inovirali kurikulume i na taj način pomogli školovanje inženjera koji su spremni da odgovore potrebama tržišta rada, te prenijeli ljubav prema nauci studentima i na pravilan način usmjeravati studente koji se odluče za istraživački rad“, kaže prodekanka Popović-Bugarin.
Na Elektrotehničkom fakultetu se, pojašnjava ona, nerijetko dešava da su profesor i saradnik uključeni u više projekata i pripremaju ili im se nalazi u fazi recenziranja više od jednog rada istovremeno.
Intenzivna je, kako ističe, i saradnja između različitih grupa na fakultetu, kao i saradnja sa istraživačima sa renomiranih inostranih fakulteta i istraživačkih centara.
„Sve kolege se u manjoj ili većoj mjeri aktivno bave istraživanjem“, tvrdi prodekanka Popović-Bugarin.
Najveći broj njihovih radova se, prema njenim riječima, publikuje u časopisima sa SCI liste i to u Q1 i Q2 grupi časopisa, što je, kako ističe, gotovo postalo pravilo. Upravo to je razlog, smatra Popović-Bugarin, što su dominantna imena sa Elektrotehničkih fakulteta, profesora i saradbnika, u vrhu rang listi po citiranosti, sa Univerziteta Crne Gore.
„Kada uspijete publikovati rad u ovako kvalitetnim časopisima, znate da je vaše istraživanje aktuelno, da je validirano od strane vrhunskih svjetskih istraživača koji su angažovani u svojstvu recenzenata, pa da je samim tim velika vjerovatnoća da će naići na pozitivan prijem i od strane šire naučnoistraživačke populacije“, navela je prodekanka Popović-Bugarin.
Interesantno je, dodaje ona, da je u navedenim časopisima proces recenzije na tako visokom nivou, da se, pored unapeđenja kvaliteta rada, tokom njega često javljaju i ideje za nova istraživanja.
„Ne manje važan je i dobar osjećaj kada svoje istraživanje validirate pred naučnicima koji ga u potpunosti razumiju. Pored citiranosti, potvrda naše vidljivosti i konkurentnosti na međunarodnom nivou dolazi kroz činjenicu da je veliki broj naših zaposlenih angažovan u svojstvu recenzenata u časopisima iz Q1 grupe, članova organizacionog odbora međunarodnih konferencija, kao i da imamo nekoliko profesora koji su editori upravo u časopisima iz Q1 grupe“, ističe prodekanka Popović-Bugarin.
Trenutno na Elektrotehničkom fakultetu imaju 12 aktivnih projekata koji su u sprezi sa istraživačkim radom.
„Benefiti koje donose projekti su višestruki. Oni povezuju nauku i struku i to ne samo u okvirima Crne Gore, već mnogo šire, omogućavaju našem nastavnom osoblju razmjenu znanja i iskustava sa kolegama iz drugih država, i ono šta je neophodno za opstanak istraživanja, omogućavaju zadržavanje i finansiranje mladih i perspektivnih ljudi“, ističe prodekanka Popović-Bugarin.
NAUKA KROZ PROJEKTNU AKTIVNOST
Naučna aktivnost profesora Elektrotehničkog fakulteta UCG istaknuta je i kroz učešće grupe profesora u dva HORIZONT 2020 projekta: TRINITY i CROSSBOW.
„TRINITY razvija četiri nezavisna, ali međusobno komplementarna softverska rješenja koji treba da olakšaju penetraciju obnovljivih izvora energije i omoguće međusobno povezivanje tržišta električne energije u regionu jugoistočne Evrope kroz poboljšanje saradnje i koordinacije između operatora prenosnih sistema.
CROSSBOW se bavi integracijom obnovljivih izvora energije i sistema za skladištenje električne energije u elektroenergetski sistem, kao i načinom upravljanja takvog, savremenog elektroenergetskog sistema u uslovima postojanja tržišta električne energije“, pojašnjava prodekanka za nauku Popović-Bugarin.
Svakako se, dodaje, mora spomenuti i EUREKA projekat FASTER u okviru kojeg je planirano kreiranje i dizajn malog mobilnog uređaja koji može magnetima da se postavi na šasiju rotacione mašine i bežičnom komunikacijom da ažurira informacije vezane za stanje mašine na glavnom serveru.
„Dizajniranjem FASTER uređaja sa jedne strane se unapređuje rad rotacionih aktuatora razvijanjem novih algoritama za estimaciju stanja, a sa druge strane se pospješuje korišćenje akustičkih signala u realnom industrijskom okruženju razvijanjem adaptivnih tehnika za detekciju kontaminacija“, navodi Popović-Bugarin.
Ona ističe da profesori Elektrotehničkog fakulteta svake godine ne samo da uspijevaju dobiti grant Ministarstva nauke Crne Gore, za nacionalne naučnoistraživačke projekte, već su njihovi projekti i među najbolje ocijenjenim aplikacijama.
„Tako je Unapređenje energetske efikasnosti indukcionog motora optimalnim rješenjem elektromagnetskog dizajna bio trećerangirani projekat u pozivu za 2018, dok je 3DP istraživanje i inovacije za Covid-19 (3DPRI-COVID19) prvorangirani projekat u okviru specijalnog poziva za Covid-19 naučnoistraživačke projekte. Dodala bih i projekat instrumentacionog pojačavača sa strujnim procesiranjem u 0.35 um CMOS tehnologiji sa kontrolabilnim faktorom potiskivanja srednje vrijednosti signala, koji se realizuje u sklopu dugogodišnje saradnje sa Tehničkim univerzitetom u Beču. Čip je projektovan prošlog ljeta, fabrikacija je obavljena jesenas u jednom clean room-u u Njemačkoj , a mjerenja su bila predviđena za ovo ljeto“, kazala je Popović-Bugarin.