boban banjac

Student Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Boban Banjac dobio je nagradu “Komora najboljem studentu medicine” od Ljekarske komore.

Boban ističe zadovoljstvo i zahvalnost što su trud i rad koje je uložio u toku studiranja, prepoznati i nagrađeni od strane Ljekarske komore.
“Velika mi je čast što sam dobitnik ove nagrade, jer ona sa sobom nosi dodatnu dozu odgovornosti i motiv više za predani rad i dalje usavršavanje”, kazao je student.
Od aktivnosti kojima se bavio na Medicinskom fakultetu, a pomogle su u sticanju određenih znanja i veština i postizanju navedenog uspjeha, izdvojio je redovna predavanja, seminare i vježbe.
“Pored toga, trudio sam se da svoja znanja proširim na druge načine. U dogovoru sa asistentima, odlazio sam na njihova dežurstva i na taj način sticao prva klinička iskustva. Konsultavao sam se sa svojim prijateljima, koji su iz ove struke, odlazio na njihova odjeljenja i tako unapređivao svoja znanja i vještine”, kazao je Boban i dodao da su savjeti i sugestije članova porodica koji se bave ovim zanimanjem bili neprocjenjivi za bolje razumijevanje patofizioloških dešavanja u toku različitih kliničkih entiteta.
Prvi sljedeći korak koji želi da ispuni jeste odbrana diplomskog rada, a nakon toga pripravnički staž i odabir specijalizacije.
“Smatram da je naredni period veoma značajan za moju buduću karijeru, jer ću odabirom odgovarajuće specijalizacije moći da na adekvatan način iskoristim svoje potencijale i postignem planirane ciljeve”, kazao je Banjac.
Kaže da je svoje interesovanje usmjerio na internističke grane medicine.
“S obzirom na to da su i moji roditelji i stariji brat ljekari, medicina mi je oduvijek bila bliska, a moja ljubav prema istoj je presudila u odabiru. Nadam se da će mi predstojeći pripravnički staž i boravak na ražličitim odjeljenjima, pomoći pri definitivnom odabiru specijalizacije”, rekao je on.
Budućim kolegama šalje poruku da dobro razmisle prije odabira fakulteta, jer je medicina izuzetno zahtjevna, teška i odgovorna profesija.
“S druge strane profesija je humana i daje privilegiju da lečimo ljude i spašavamo živote. Mojim sadašnjim kolegama savetujem da svoj poziv shvate vrlo odgovorno i da mu se maksimalno posvete. Znanje je moć na koju se možemo osloniti u najtežim trenucima naše buduće prakse”, zaključuje on.
Student Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na smjeru Medicina, Boban Banjac (10.00) proglašen je i za najboljeg studenta svog fakulteta za studijsku godinu 2019/20. Njemu je, sa 17 najboljih studenata, tradicionalno, na prošlogodišnjoj Svečanoj sjednici Senata UCG, uručena nagrada za postignut uspjeh u toku studija.