U Crnoj Gori su pojave poput zlostavljanja i nasilja još često nevidljive i predstavljaju tabue, smatra šef predstavništava UNICEF-a u Crnoj Gori, Bendžamin Perks, prenosi Mina.

On ističe da se mnogo pozitivnih promjena za djecu desilo u proteklih nekoliko decenija i jasno je da u Crnoj Gori nema namjernog i rasprostranjenog kršenja prava djece.

“S druge strane, kada je dijete žrtva seksualnog zlostavljanja kod kuće, mala je vjerovatnoća da će dobiti pravovremenu i sveobuhvatnu zaštitu koja mu je neophodna”, rekao je Perks Pobjedi.

On je kazao da ima još dosta posla u zaštiti prava najmlađih, kao i da je neophodno da se u javnosti više pažnje posveti razgovoru o dubokim, temeljnim problemima koji podrivaju kvalitet rada obrazovnog ili zdravstvenog sistema za djecu ili pitanju siromaštva među njima.

“Broj djece sa smetnjama u razvoju koja pohađaju redovne škole porastao je za 50 odsto, a onih koji su smješteni u institucije se prepolovio”, naveo je on.

Kako je rekao, u sadašnjem izbornom procesu, čini se da nijedan novinar ne pita kandidate o kvalitetu obrazovnog i zdravstvenog sistema.

“Nijedna organizacija civilnog društva ne prati da li mediji postavljaju takva pitanja, što u jednoj demokratiji rezultira skromnom potražnjom za unapređenjem sistema zdravstva ili obrazovanja”, kazao je Perks.

Z.G.