Ciklon poznatiji kao ,,Mediteranski uragan” pokupio je sa sobom velike kolićine pijeska iz Sahare, a jako južno strujanje donijelo je u Crnu Goru topao vazduh ali i ,,krvavu kišu”, koja u sebi sadrži čestice pijeska iz ove pustinje.

 

Crvena ili ,,krvava kiša” je meteorološka pojava koji sadrži čestice prašine crvene boje. One obično dolaze iz pustinja ili sličnih okruženja, a vruć vjetar ih nosi kroz atmosferu stotinama ili hiljadama kilometara prije nego što prašina padne na tlo. Te čestice padaju zajedno sa kišom dajući joj crvenkastu ili žućkastu boju.

Ranije se vjerovalo da je krvava kiša zaista od krvi i u istoriji se često provlačila kao predskazanje strašnih događaja. Pomenuta je čak i u Homerovoj Ilijadi, a u 12. vijeku biograf kralja Artura je takođe provukao ovaj motiv.

Fenomen crvene kiše zabilježen je u februaru 1954. godine, a iste godine, padao je žuti snijeg na cijelom području Crne Gore.