Najstarija ikada zabeležena himna na svetu je himna Holandije pod naslovom „Het Wilhelmus“ ili „Vilijem od Nasaua“.

Ova himna datira iz 1572. godine i smatra se himnom sa najstarijom melodijom. Takođe se smatra da je melodija holandske himne pozamljena iz francuske pesme Autre chanson de la ville de Chartres assiégée par le prince de Condé, a da je poreklo reči himne nepoznato.

Himna „Het Wilhelmus“ predstavlja poziv na borbu za nezavisnost i otcepljenje od Španije. Bila je veoma popularna među Holanđanima.
Istorijska ličnost koja se pominje u ovoj himni je Viljem I Oranski. Himna Holandije je zvanično usvojena tek 1932. godine, i predstavlja preradu stare melodije za koju je zaslužan C. L. Walther Boel. U periodu od 1954. do 1964. godine ovo je bila i zvanična himna Holandskih Antila.

Najstarija ikada zabeležena himna na svetu je himna Holandije pod naslovom „Het Wilhelmus“ ili „Vilijem od Nasaua“.

 

Ova himna datira iz 1572. godine i smatra se himnom sa najstarijom melodijom. Takođe se smatra da je melodija holandske himne pozamljena iz francuske pesme Autre chanson de la ville de Chartres assiégée par le prince de Condé, a da je poreklo reči himne nepoznato.

Himna „Het Wilhelmus“ predstavlja poziv na borbu za nezavisnost i otcepljenje od Španije. Bila je veoma popularna među Holanđanima.
Istorijska ličnost koja se pominje u ovoj himni je Viljem I Oranski. Himna Holandije je zvanično usvojena tek 1932. godine, i predstavlja preradu stare melodije za koju je zaslužan C. L. Walther Boel. U periodu od 1954. do 1964. godine ovo je bila i zvanična himna Holandskih Antila.

Najstarija ikada zabeležena himna na svetu je himna Holandije pod naslovom „Het Wilhelmus“ ili „Vilijem od Nasaua“.

Ova himna datira iz 1572. godine i smatra se himnom sa najstarijom melodijom. Takođe se smatra da je melodija holandske himne pozamljena iz francuske pesme Autre chanson de la ville de Chartres assiégée par le prince de Condé, a da je poreklo reči himne nepoznato.

Himna „Het Wilhelmus“ predstavlja poziv na borbu za nezavisnost i otcepljenje od Španije. Bila je veoma popularna među Holanđanima.
Istorijska ličnost koja se pominje u ovoj himni je Viljem I Oranski. Himna Holandije je zvanično usvojena tek 1932. godine, i predstavlja preradu stare melodije za koju je zaslužan C. L. Walther Boel. U periodu od 1954. do 1964. godine ovo je bila i zvanična himna Holandskih Antila.