U Crnoj Gori ima 123,16 hiljada korisnika penzije, a najnižu, koja iznosi 121 euro, prima 8,2 hiljade korisnika. Taj iznos je više nego duplo manji od prosječne penzije koja je u novembru iznosila 284,32 eura i četiri puta manji od prosječne zarade, koja iznosi 503 eura, piše Mina-business.

Prema posljednjim statističkim podacima koji se odnose na isplatu za novembar prošle godine, prosječna penzija u Crnoj Gori iznosila je 284,32 eura i među najvišima je u regionu.

Direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), Dušan Perović kazao je za Agenciju Anadolija da od ukupnog broja korisnika penzije, 114,91 hiljadu korisnika prava je u Crnoj Gori, a 8,26 hiljada korisnika u inostranstvu.

„Od ukupnog broja korisnika prava u Crnoj Gori, 108,49 hiljada je penzionera, dok su 6,41 hiljadu korisnici ostalih prava. U inostranstvu se isplaćuje 8,15 hiljada penzija i 111 ostalih prava. Od broja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji se isplaćuju u inostranstvu, najveći broj korisnika je u državama bivše Jugoslavije. U Srbiji 4,78 hiljada, u Bosni i Hercegovini (BiH) 1,71 hiljada, u Hrvatskoj 1,16 hiljada, Makedoniji 250, u Sloveniji 239 i u ostalim državama 120 korisnika“, kazao je Perović.

Govoreći o visini penzija, Perović je rekao da je najveći iznos penzije, shodno zakonu o PIO, definisan limitiranom vrijednošću ličnog koeficijenta osiguranika, koji ne može biti veći od četiri, prenosi portal RTCG.

„Tako najveća penzija za osiguranika koji ima koeficijent četiri i 40 godina radnog staža za novembar bi iznosila skoro 1,11 hiljada EUR“, naveo je Perović.

On je, odgovarajući na pitanje koliko je održiv penzioni sistem i koliko lični doprinosi zaposlenih finansiraju penzije, naveo da se dio penzija finansira iz budžeta.

„Održivost penzionog sistema, koji se bazira na tekućem finansiranju, u najvećoj mjeri zavisi od odnosa broja zaposlenih i penzionera, odnosno broja uplatioca doprinosa i korisnika prava koji se iz tih doprinosa finansiraju. U Crnoj Gori taj odnos iznosi 1:1,65, što znači da za isplatu penzije jednog penzionera 1,65 zaposlenih uplaćuje doprinose. Pored demografskih promjena u smislu starenja stanovništva, razlog za to su i ekonomske prilike, pa se zbog toga dio sredstava za isplatu penzija obezbjeđuje iz budžeta“, zaključio je Perović