Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić predala je predstavnicima lokalne uprave izvještaja energetskih pregleda za pet objekata javnih institucija (Dječji dispanzer, JP Komunalno, Sportski centar, Gradska kuća i JUOŠ “Dušan Bojović”), kao i lokalnu tipologiju stambenih zgrada.
„To je, pored prijestonice Cetinje, prva lokalna tipologija u Crnoj Gori. Značaj ovih dokumenata se ogleda u listi mjera kojom se podiže energetska efikasnost objekata i ostvaruju značajne uštede i preko 50 odsto, ako se primijene. Oni predstavljaju važnu osnovu za sistemsko djelovanje na lokalnom nivou za podizanje energetske efikasnosti i odlična su polazna osnova za rekonstrukcijske projekte“, saopštili su iz Agencije.
Najavljena je izgradnja i instalacija solarnog parka na platou Doma revolucije u vrijednosti 40.000 eura, kao pokazne akcije upotrebe obnovljivih izvora energije.
Park će imati solarno stablo, pet pametnih klupa i solarne parking nadstrešnice, a njegova gradnja biće povjerena kompanijama MEPS i MikroMont.
Planirano je da radovi budu završeni početkom jula. Projektom je planirano i postavljanje elektronskog displeja sa posebnim softverom sa kojeg će građani moći da očitaju postignute uštede električne energije solarnog parka.
Izvještaji energetskih pregleda, tipologija stambenih zgrada i instalacija solarnog parka, dio su INER projekta, u sklopu koga će biti realizovane i obuke energetskog menadžmenta, te rada sa softverom za energetski menadžment i trening profitabilnosti mjera energetske efikasnosti i prakičnih mjera koji su namjenjeni potencijalnim energetskim menadžerima.
Projekat se realizuje u okviru prekograničnog programa IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora i finansiran je sredstvima Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fonda Evropske unije. Glavni partner je grad Ilok, a ukupna vrijednost projekta je preko 1,1 milion eura.

Izvor: Vijesti.me