U okviru projekta koji se realizuje u partnerstvu sa Unicefom a tiče se analiziranja stepena zaštite djece od nasilja, Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, sektor za prava djeteta organizovala je u Nikšiću okrugli sto. Diskusija je imala i savjetodavni karakter kroz razmjenu iskustava i prakse. Pomoćnica direktora OŠ “Luka Simonović” Nada Petković prisustvovala okruglom stolu.