Na minimalni iznos zarade u Crnoj Gori trenutno je osigurano skoro 14,38 hiljada radnika, koji mjesečno dobijaju platu od 193 eura, saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

Prema podacima iz te institucije, minimalnu zaradu u prošloj godini primalo je 19,31 hiljada osoba. Prema podacima Monstata, u Crnoj Gori radi oko 220 hiljada građana, što znači da je svaki 15 radnik u zemlji osiguran na minimalac, prenosi Dan.

Najmanja bruto zarada, sa porezima i doprinosima, u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu tu oblast, od 1. aprila 2013. godine iznosi 288 eura, što je u neto iznosu 193 eura.

“Prema evidenciji PU, djelatnosti u kojima najveći broj osoba prima minimalnu bruto zaradu od 288,1 eura su nespecijalizovana trgovina na veliko, djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata, agencija za privremeno zapošljavanje i agencija privatnog obezbjeđenja“, kazali su Danu iz PU.

U toj instituciji su naveli da posebnu pažnju u postupku inspekcijskog nadzora posvećuju provjeri regularnosti poslovanja poreskih obveznika sa aspekta prijavljivanja i plaćanja poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, ne samo radi zaštite budžetskih prihoda, već i radi zaštite socijalnih prava građana.

“Iznos zarade zaposlenih precizira se ugovorom o radu koji sam zaposleni potpisuje sa poslodavcem, i ona može biti i minimalna cijena rada u Crnoj Gori. Međutim, ukoliko se utvrdi da je došlo do isplate dijela i cijelog iznosa zarade, a da pritom nije ispunjena obaveza prijavljivanja i plaćanja poreza i doprinosa, Poreska uprava preduzima zakonom propisane mjere, iniciranjem prekršajne odgovornosti prema poslodavcu uz nalog za otklanjanje nepravilosti”, navode u PU.