policija

Službenici Sektora granične policije u prošloj godini su što samostalno, što u sadejstvu sa drugim organizacionim jedinicama Uprave policije i Upravom carina pronašli i oduzeli 11,5 kilograma heriona, 563,2 kilograma skanka, 210 grama kokaina, 53 kilograma hašiša i 20 mililtara ulja kanabisa, saopšteno je Dnevnim novinama iz Uprave policije.
“Ovi mjerljivi rezultati predstavljaju kontinuitet na planu suzbijanja prekograničnog kriminala koji granična policija ostvaruje. Kada je riječ o vrstama narkotika, u najvećem broju slučajeva krijumčarenja radi se o krijumčarenju marihuane, tipa skank (oko 95 odsto), koja se proizvodi u Republici Albaniji, a krijumčari prema susjednim zemljama, Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj, te dalje prema zapadu. Pored marihuane i heroina, registrovane su manje količine kokaina i hašiša”, saopšteno je iz Uprave policije.
Kako su pojasnili, u odnosu na granične prelaze najugroženija je državna granica sa Republikom Albanijom, gdje je otkriven najveći broj slučajeva krijumčarenja većih količina marihuane.
“Konkretno je riječ o pojasu zelene i plave granice od Ulcinja, preko rijeke Bojane, Skadarskog jezera i dalje brdsko-planinskim predjelom prema sjeveru, gdje krijumčari koriste teško prohodne terene i nepristupačne staze”, navode iz policije.
Na graničnim prelazima policija je u prvih 11 mjeseci 2019. godine oduzela 17 kilograma heroina, 1.445 kilograma marihuane i određenu količinu hašiša i kokaina.
U 2018. godini ukupno 3,3 tone droge pronašli su i oduzeli službenici Sektora granične policije u sadejstvu sa drugim jedinicama, a najveća zapljena narkotika dogodila se na 11 nautičkih milja od ušća rijeke Bojane. Tom prilikom su od službenika Sektora granične policije, na oko 11 nautičkih milja od ušća rijeke Bojane, registrovana 62 paketa u kojima se nalazilo oko 1.332 kilograma marihuane (nakon sušenja i vještačenja utvrđeno da se radi o 996,700 kg marihuane). U toku 2019. godine oduzeto je 6,837 kilograma heroina, 2.970,142 kilograma marihuane skanka, zatim 0,100 litara hašišovog ulja, 0,940 kilograma hašiša, 1,128 kilograma kokaina i šest tableta ekstazija.