U amfiteatru Filoškog fakulteta u Nikšiću, u ponedjeljak, 13. novembra, u 12 časova biće održana tribina povodom Njegoševog dana, crnogorskog praznika kulture.

Tribinu organizuju Filološki fakultet i Studijski program za crnogorski jezik i književnost.

Pozdravnu riječ imaće dekan Filološkg fakulteta prof. dr Igor Lakić, a potom i doc.dr Nataša Jovović, prodekanica za nastavu i rukovoditeljska Studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslvenske književnosti.

U tribini će učestvovali prof. dr Rajka Glušica, prof. dr Vesna Vukićević Janković i doc.dr Olga Vojičić Komatina.

Stihove će govoroti Luka Vujačić, Miloš Jocović, Magdalena Smolović i Teodora Rašović.

Program će voditi Nina Marković.