Od sedam studijskih programa Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, tradicionalno je pri upisu najveća konkurencija na Studijskom programu za engleski jezik i književnost, pa su takva očekivanja na ovom fakultetu i za upis u novu studijsku 2021/22. godinu.
Studijski programi ovog fakulteta su, pored Engleskog, i Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, Srpski jezik i južnoslovenske književnosti, Ruski jezik i književnost, Francuski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost, Italijanski jezik i književnost.
Prodekanka ovog fakulteta prof. dr Marija Krivokapić kazala je da se na ovom fakultetu formiraju profesori maternjih i stranih jezika i književnosti, a osim u obrazovnim institucijama, mnogi od njih će se profesionalno ostvariti kao novinari, lektori, PR stručnjaci, prevodioci, voditelji, kopirajteri, kreativni direktori, književni kritičari, analitičari, urednici…
“Prošle godine, kao i ranijih godina, na SP za engleski jezik i književnost već u prvom upisnom roku bila su popunjena sva mjesta. Budući studenti su pokazali i veliko interesovanje za upis na Studijski program za njemački jezik i književnost. Na ostalim studijskim programima u prvom upisnom roku uglavnom je polovično popunjen predviđeni broj slobodnih mjesta”, navela je Krivokapić.
Prošle godine je, u skladu sa licencom, Ministarstva prosvjete na SP za engleski jezik i književnost maksimalna kvota iznosila 80, na SP za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti 55, SP za srpski jezik i južnoslovenske književnosti 45, SP za ruski jezik i književnost 50, SP za italijanski jezik i književnost 45, SP za francuski jezik i književnost 45, SP za njemački jezik i književnost 40.
Za upis na Filološki fakultet UCG predviđen je elektronski upis za sve kandidate koji su srednju školu završili u Crnoj Gori i čiji podaci postoje u registru nadležnog ministarstva. Elektronski upis se organizuje kroz pilot projekat Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Univerziteta Crne Gore.
Kandidat čiji su podaci nepotpuni ili je srednju školu završio van Crne Gore, moći će da preda prijavu i potrebnu dokumentaciju studentskoj službi Filološkog fakulteta.
Studijski programi za engleski, njemački i italijanski jezik i književnost upisuju samo srednjoškolce koji dolaze iz gimnazije, licencirane srednje vjerske škole, ekonomske, turističke i medicinske škole, a ostali studijski programi upisuju i one iz drugih srednjih stručnih škola.