Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje: Ispiti u manjim grupama, uz redovnu dezinfekciju sportskih rekvizita

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje UCG u Nikšiću već prolaze prve sedmice januarskog ispitnog roka u skladu sa rasporedom, bez vanrednih okolnosti, imajući u vidu aktuelnu situaciju sa pandemijom.

Šef studijskih programa na ovom fakultetu doc. dr Milovan Ljubojević kazao je da su na ovom fakultetu vodili računa da ispitne obaveze realizuju na najbezbjedniji način, te su stoga rano definisali termine ispita i veličinu grupa.
„Takođe, obavezno je poštovanje mjera od strane nastavnika i studenata, tako da se instistira na održavanju distance, nošenjImageu maski, a u prostorijama u kojima se održavaju ispiti se vodi računa o higijeni, kao i pristupačnosti sredstava za dezinfekciju za sve učesnike ispita. Kada je riječ o ispitima koji podrazumijevaju realizaciju praktičnih vježbi u sportskim objektima, vodi se računa da studenti dolaze u manjim grupama i da se dezinfikuju sportski rekviziti koji se upotrebljavaju“, kazao je docent Ljubojević.
Senat Univerziteta Crne Gore je na sjednici održanoj krajem prošle 2020. godine donio odluku kojom se odobrava dodatni ispitni rok studentima koji zbog obaveznih mjera samoizolacije, uzrokovanih virusom COVID-19, nijesu bili u mogućnosti da polažu završni ispit. Ovaj rok će se organizovati od 1. do 5 marta.
“Još uvijek nemamo studenata koji su se prijavili da bi iskoristili pravo dodatnog ispitnog roka u martu. Međutim, treba imati na umu da ispitni rok traje toliko da postoji mogućnost da se osoba zarazi u toku ispitnog roka, u terminima između završnog i popravnog ispita, i izgubi mogućnost izlaska na ispit. Zato smatram da je odluka da se definiše dodatni ispitni rok u martu veoma dobra, da ide u korist studenata, i da će pokazati svoju opravdanost”, kazao je Ljubojević.
Na ovom Fakultetu je nastavno osoblje svakodnevno, putem raznih mreža komunikacije, u kontaktu sa predstavnicima studenata, po studijskim godinama i programima.
“Pratimo situaciju, i u skladu sa njom ćemo i reagovati. Nadamo se da će broj oboljelih biti sve manji, kao i broj studenata koji će imati potrebu da iskoristi ovaj dodatni rok“, kazao je docent Ljubojević.
On je najavio da ukoliko bude prijavljenih studenata za martovski rok, sa uredno dostavljenom dokumentacijom – rješenjem o samoizolaciji ili pozitivnim rezultatom testa, kako je predviđeno, ispiti će se realizovati u terminima koje definišu nastavnici predmeta za koje postoje prijavljeni kandidati, u vrijeme kada ne remete redovno odvijanje obrazovnih i ostalih redovnih aktivnosti na fakultetu, uz obavezno poštovanje svih propisanih mjera.