Poslije “devet krvavih dana” borbe, između Nikšića i Spuža, Crnogorci su potukli Turke na današnji dan, 26. juna 1877. godine, koje je predvodio zapovjednik Skadra Sulejman-paša, poslije čega se Sulejman-paša, sa gotovo prepolovljenim snagama, povukao u Skadar. Bila je to značajna pobjeda u oslobodilačkom ratu koji je Crna Gora vodila protiv Turske od 1876. do 1878. (Velji rat).

Crnogorsko-osmanski (1876-1878) ili Velji rat kako su ga zvali Crnogorci, jedan je od najvažnijih ratova Crne Gore u 19. vijeku. U njemu je crnogorska vojska postigla mnoge pobjede, a krajnji rezultat rata bio je međunarodno priznanje crnogorske nezavisnosti Crne Gore na Berlinskom kongresu.