STEGA

U Cetinju je Skupština crnogorskih starješina na današnji dan, 06. avgusta 1796. godine izglasala “Stegu”, prvi pisani zakonski akt u Crnoj Gori, kojim je izražen opštecrnogorski karakter oslobodilačke borbe protiv Turaka.

Uskoro je formiran i centralni organ vlasti – Praviteljstvo suda crnogorskog i brdskog i izglasan prvi crnogorski zakon koji, zajedno sa “Stegom”, čine političku platformu za stvaranje crnogorske države.