Dan nezavisnosti

Na referendumu o državno-pravnom statusu Crne Gore, na današnji dan, 21. maja 2006. godine, građani su izglasali nezavisnost. Crna Gora danas obilježava 21. maj, Dan nezavisnosti, kada je 2006. na referendumu obnovila državnu samostalnost.

Da bi referendum bio legitiman, bila je potrebna izlaznost od preko 50% upisanih birača, a da bi bila donijeta odluka o nezavisnosti, za nju se moralo opredijeliti preko 55% izašlih. Izlaznost je bila daleko iznad 50%. U medijima se spekulisalo sa takozvanom sivom zonom, odnosno da je za nezavisnost glasalo više od 50% glasača, a manje od 55%. Evropska unija jasno je stavila do znanja da ne postoji nikakva siva zona. Crna Gora će postati nezavisna država samo onda ako ta opcija bude izglasana od strane 55% i više birača.

Skupština Crne Gore prethodno je usvojila Zakon o referendumu, koji je dogovoren uz preporuku Evropske unije. Za uspjeh referenduma bilo je potrebno da ga podrži 55 odsto izašlih birača. Referendumsko pitanje glasilo je: Želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom.

Skupština Crne Gore je na sjednici 2. marta, na osnovu prijedloga predsjednika Republike Filipa Vujanovića donijela odluku da referendum o državno-pravnom statusu bude održan 21. maja.

Pravo izjašnjavanja na referendumu imali su građani koji u skladu sa propisima o izborima imali biračko pravo. Prema podacima RRK pravo glasa na referendumu imalo je 484 hiljade i 718 građana.