Mihail Sergejevič Gorbačov, ruski državnik, rođen je na današnji dan, 02. marta 1931. godine.

Bio jeposljednji predsjednik SSSR-a, koji je poslije preuzimanja vlasti 1985. počeo
proces reformi – “perestrojku”.
Okončao razdoblje Hladnog rata sa Zapadom i doprinio slomu komunizma u zemljama
Istočne Evrope.
Umro je 22. avgusta 2022. godine.