Na današnji dan - Jicak Rabin

Jicak Rabin, izraelski državnik, rođen je na današnji dan. 01. marta 1922. godine.

Bio je premijer od 1974. do 1977. i od juna 1992. do 4. novembra 1995, kad ga je, u trenutku
dok je napuštao mirovni miting na kojem je govorio, ubio atentator Jigal Amir.
Kao član ilegalnog jevrejskog pokreta Palmah, od 1940. borio se protiv britanske kolonijalne
uprave u Palestini i protiv francuskih kvislinških trupa 1941. u Siriji. Od formiranja Izraela
1948, kad je u ratu protiv Arapa komandovao brigadom, bio je u armiji. General i načelnik
generalštaba postao je 1964. i imao je istaknutu ulogu u nanošenju teškog poraza Arapima u
ratu 1967, ali je poslije ponovnog preuzimanja vlasti postao arhitekta mirovnog procesa na
Bliskom istoku i izmirenja Jevreja s Arapima. To je izazvalo gnjev izraelskih nacionalista,
posebno politika prepuštanja Palestincima teritorija zauzetih u ratu 1967.