Aleksandar Graham Bel, pronalazač telefona, umro je na današnji dan, 02. avgusta 1922. godine. Poslije studija medicine u Edinburgu i Londonu preselio je u SAD i bavio se liječenjem gluvih.

Telefon je patentirao 1876. u Bostonu, što je mu je donijelo slavu, ali i brige. Patent nije bio zaštićen, pa su ga mnogi pokrali i tek je 1886. Vrhovni sud SAD presudio da je on jedini vlasnik patenta. Bogat i slavan, potom se isključivo bavio starim poslom – liječenjem gluvih.