1. marta 1810. godine rođen je Frederik Fransoa Šopen, poljski kompozitor i pijanista romantizma. Rodio se Šopen u blizini Varšave kao sin naturalizovanog Francuza pod imenom Nikolas Šopen, koji se doselio u Poljsku 1787. godine i majke Poljakinje pod imenom Tekla Justina Kšižanovska.
Najistaknutiji predstavnik poljske muzičke kulture i jedan od najznačajnijih pijanista i kompozitora svih vremena. U svojoj dvadesetoj godini Frederik Šopen se seli u Pariz sa ciljem da se usavrši. Do tada je već komponovao svoja dva klavirska koncerta. Bio je prvi zapadni kompozitor koji je u klasičnu muziku unio elemente slovenske muzike. Njegove mazurke i poloneze još danas predstavljaju temelj poljske narodne klasične muzike. Osim manjeg broja orkestralnih i kamernih djela, sedamnaest poljskih pjesama za glas i klavir, Šopen je komponovao isključivo klavirsku muziku koju je obogatio novim izražajnim sredstvima. Bio je jedinstven kao pijanista, izvođač sopstvenih djela i sasvim osoben kao autor.
Šopen je često imao problema sa zdravljem i umro je sa 39 godina poslije dužeg bolovanja od tuberkuloze.